OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 
rok 2010 
 
Majstrovstvá Slovenskej republiky  SÚCHNO CACIT, Žigov pretek 
SVV1, SVV3, SChH1, SChH3  
Výsledkovú listinu nájdete na stránke www.suchno.sk.
 
 
 
Bonitácia nemeckých ovčiakov - Košice 
Bonitačný komisár bol Ján Sudimák /SVK/.
Výsledky z bonitácie nájdete na stránke www.suchno.sk.